System Toprock

Systém TOPROCK

Systémové riešenie izolácie šikmých striech nad krokvami.

Back

Systémové riešenie izolácie šikmých striech nad krokvami.

Zateplenie nad krokvami systémom TOPROCK je ideálne na priznanie drevenej konštrukcie krovu. Umožňuje využiť celý priestor podkrovia bez nutnosti znižovania podhľadov v interiéri. V prípade využitia nadkrokvového zateplenia je nutné vybudovať nad pôvodnými krokvami debnenie a konštrukciu pomocných krokiev so špeciálnymi kovovými držiakmi TOPROCK. Súčasťou strešného plášťa je parozábrana položená na debnenie. Nasleduje izolácia z kamennej vlny ROCKWOOL položená v dvoch vrstvách, pričom sa jednotlivé vrstvy izolácie ukladajú na tzv. "väzbu". Ďalšiu vrstvu tvorí difúzne otvorená hydroizolácia, kontralaty na upevnenie strešnej krytiny a samotná strešná krytina.

  1. Strešná krytina na latách
  2. Kontralaty pozdĺž krokiev
  3. Poistná hydroizolácia – difúzne otvorená
  4. ROCKTON, SUPERROCK alebo ROCKMIN PLUS, nadkrokvové zateplenie: pre držiak výšky 120 mm: hrúbka izolácie 120 + 80 až 120 mm; pre držiak výšky 180 mm: hrúbka izolácie 180 + 60 až 120 mm
  5. Pomocné krokvy 60 × 60 až 120 mm
  6. Krokvový držiak ukotvený klincami
  7. Parozábrana (napr. asfaltový pás s hliníkovou vložkou)
  8. Debnenie
  9. Krokvy
Back

Technické parametre

Porovnať
Back

Technické listy na stiahnutie, návody a montážne postupy.

 

 

Back

Vyhľadajte predajňu izolácií ROCKWOOL

search

Showing
Offices & Factories near you

Súvisiace produkty