product picture, VENTIROCK
product picture, VENTIROCK
product picture, VENTIROCK
ventilated facades, product header

VENTIROCK

VENTIROCK sú dosky z minerálnej vlny s veľmi dobrými izolačnými parametrami, ktoré sa používajú tam, kde je dôležitá bezpečnosť a trvanlivosť vetrané fasády z panelov, kameňa alebo skla.