10 Formát výsledkov
Voľba správneho akustického riešenia

Kamenná vlna ROCKWOOL - najlepšie riešenie akustiky pre šikmé strechy, podlahy a priečky

ROCKWOOL
rw-riesenia-plochych-striech.pdf

ROCKWOOL
Akustická izolácia potrubia - absorpčné tlmiče hluku

Akustická izolácia potrubia - absorpčné tlmiče hluku

ROCKWOOL
Izolácia akustickej priečky alebo predsteny

Akustická izolácia priečok je ideálna pre nové i rekonštruované stavby

ROCKWOOL
Akustická izolácia priečky

Akusticky izolované priečky minimalizujú šírenie nadmerného hluku medzi jednotlivými miestnosťami.

ROCKWOOL
Ochrana proti hluku

Akustické izolácie ROCKWOOL pohlcujú a regulujú hluk, a tým vytvárajú akustický komfort v miestnostiach.

ROCKWOOL
Zdraví a bezpečí

ROCKWOOL
Ploché strechy

ROCKWOOL
Prevetrávané fasády

ROCKWOOL
Šikmé strechy

ROCKWOOL