Kamenná vlna má veľa technických nuáns, takže nie je možné vedieť všetko o produktoch z kamennej vlny. Pozrite sa na informácie na našom webe a máme zoznam často kladených otázok od používateľov a záujemcov o naše produkty.

Pred položením otázok skontrolujte, či nájdete odpovede na tejto stránke. Často kladené otázky sú roztriedené podľa ich špecifík: všeobecné informácie, produkty, použitia atď.

Pokiaľ odpovede nie sú dostatočne podrobné alebo ste nenašli tému, ktorá vás zaujíma, napíšte nám vyplnením formulára v dolnej časti stránky. Budeme sa snažiť vyriešiť vašu požiadavku čo najrýchlejšie.

Často kladené dotazy

Obecne

Čo je to lambda?

Lambda „ʎ” - je koeficient tepelnej vodivosti. Tento koeficient nám udáva aké množstvo tepla prechádza za jednu sekundu cez 1 m² daného materiálu s hrúbkou 1 m, ak je teplotný rozdiel na oboch stranách tohto telesa 1°. Čím je hodnota ʎ stavebného materiálu alebo výrobku za daných vnútorných alebo vonkajších podmienok nižšia, tým sú jeho izolačné vlastnosti lepšie; jednotka (W/mK). Je dobre vedieť, že rozdiel medzi hodnotami koeficienta lambda rovný 0,001 znamená rozdiel v hrúbke izolácie rovný 3 až 4 milimetre.

Čo použiť na rezanie kamennej minerálnej vlny?

Na rezanie výrobkov z vlny ROCKWOOL používame obyčajný ostrý nôž, pričom sa musia zachovať rovné a hladké okraje rezu. Nôž s dĺžkou 395 mm, s profilovanou plastovou rukoväťou vyrobenou a so zúbkovanou oceľovou čepeľou s dĺžkou 255 mm je dostupný v ponuke ROCKWOOL.

Aký je rozdiel medzi kamennou vlnou a inými druhmi izolácie?

Kamenná vlna ROCKWOOL je vyrobená zo sopečných hornín a v európskej klasifikácii reakcie na oheň má hodnotenie A1 – nehorľavá. Kamenná minerálna vlna sa vyznačuje tiež svojou trvanlivosťou. Jej vlastnosti sa časom nemenia a počas celého obdobia používania budovy bude tvoriť účinnú izoláciu.

Čo je tepelný odpor?

Tepelný odpor R – označuje schopnosť priečky obmedziť prechod tepla. Je súčtom tepelných odporov jednotlivých vrstiev materiálov použitých v priečke. Jeho hodnota závisí od koeficientu tepelnej vodivosti jednotlivých materiálov, ktoré tvoria priečku, ako aj ich hrúbky R = S (d/ʎ), čiže čím je ʎ menšia a materiál hrubší, tým je tepelný odpor väčší. Preto bude izolačný materiál s hrúbkou 25 namiesto 20 cm (20 % viac) jednoznačne účinnejší ako materiál rovnakej hrúbky a s hodnotou ʎ menšou o niekoľko tisícin W/mK.

Aké akustické vlastnosti má izolácia z kamennej vlny ROCKWOOL?

Experti používajú kamennú vlnu ROCKWOOL na mnoho náročných akustických aplikácií. Výrobky z kamennej vlny sa môžu použiť na redukciu hluku dvomi spôsobmi. Buď sa použijú na absorbovanie zvukov prerušením ich prieniku cez danú bariéru (stenu) alebo na absorbovanie zvuku na povrchu tejto bariéry.

Po uplynutí akej doby musím vymeniť izoláciu vyhotovenú z výrobkov ROCKWOOL?

Kamenná vlna ROCKWOOL vydrží počas celého obdobia využívania budovy. Vlastnosti samotného výrobku a vyplývajúce z použitia kamennej vlny ROCKWOOL sa časom nemenia, preto správne zamontovanú izoláciu z kamennej vlny nebude potrebné vymieňať.

Má uloženie vlákien v produktoch z vlny vplyv na zmenu izolačných vlastností?

Spôsob uloženia vlákien v produktoch z vlny ROCKWOOL spôsobuje zmenu izolačných vlastností. Najlepšie tepelné vlastnosti majú produkty s rovnobežným uložením vlákien vzhľadom k izolovanému povrchu. V takom prípade musí prenikajúce teplo prekonať najdlhšiu vzdialenosť, čo spôsobí nárast koeficientu tepelnej priestupnosti. Preto sú výrobky z vlny ROCKWOOL navrhnuté tak, aby sa získala optimálna úroveň tepelnej izolácie s vhodnou štruktúrou a tuhosťou podľa konkrétneho použitia.

Šikmé strechy

Ako izolovať strop nad prízemím v prízemnom dome s nevyužívaným podkrovím?

Je potrebné vytvoriť dvojvrstvové zateplenie z panelov SUPERROCK alebo TOPROCK SUPER. V súlade so ŠTANDARDOM ROCKWOOL by celková hrúbka izolácie mala byť cca 35 cm, čiže napr. TOPROCK SUPER 20 cm + SUPERROCK 15 cm. ŠTANDARD ROCKWOOL špecifikuje hrúbku izolácie v súlade so zmenami technických podmienok a požiadaviek, ktoré sa budú meniť a budú záväzné od roku 2021. Preto je pri zatepľovaní domu potrebné myslieť dopredu, keďže je to investícia na dlhé roky.

Ako izolovať strop podkrovia s drevenou konštrukciou, priehradové väzníky H-15 cm?

Navrhujeme použiť dvojvrstvové zateplenie: MEGAROCK PLUS alebo ROCKMIN PLUS, v súlade so ŠTANDARDOM ROCKWOOL s celkovou hrúbkou izolácie 35 cm. Pomocou MEGAROCK PLUS izolujeme priestor medzi dolnými pásmi drevených väzníkov, následne kladieme druhú vrstvu izolácie vo forme panelov ROCKMIN PLUS, dvojvrstvové uloženie s hrúbkou napr.: 20 cm + 15 cm. Dvojvrstvové uloženie izolácie pomáha minimalizovať prípadné tepelné mosty spojené s drevenou konštrukciou väzníka a dodatočne zlepšuje akustickú izoláciu stropu. Ak má niekto záujem o vyšší štandard, je možné použiť izoláciu TOPROCK SUPER 20 cm + SUPERROCK 15 cm, ktoré ponúkajú ešte lepšiu tepelnú a akustickú izoláciu a zlepšujú kapacitu tepelnej bariéry. Zoznámte sa, prosím, s triedami izolácie.

Ako urobiť odvetrávanie strechy?

Pre správne odvetrávanie strechy by mala byť výmera otvorov, ktoré slúžia na ventiláciu medzery pod debnením alebo fóliou vrchnej vrstvy, minimálne:

Pre prívod pod odkvapom: 0,002 povrchu strechy a min. 200cm2 na 1 bm odkvapu
Pre odvod na hrebeni alebo ventilačnej mriežke vo vrchných stenách alebo pozdĺž nároží valbovej strechy: 0,001 povrchu strechy a min. 200cm2 na 1 bm hrebeňa strechy, nárožia.

Izolácie vonkajších stien je potrebné odrezať tak, aby zostal dostatočný odvetrávací priestor medzi doskami a panelmi z vlny. Izoláciu steny je potrebné spojiť s izoláciou podkrovia.

Ako izolovať plochú strechu rodinného domu typu „kocka“?

Pri takomto riešení sa pravdepodobne pod vrstvou strešnej fólie nachádza izolačná vrstva škvary. Optimálny spôsob modernizácie stropu a strechy v tomto prípade je odstránenie vrstvy škvary spolu so starou vrstvou strešnej krytiny a vyhotovenie drevenej strechy pokrytej napr. plechovou krytinou s ventilačnými otvormi v podmurovkách a vrcholových stenách. Pre položenie dvojvrstvovej izolácie v súlade so ŠTANDARDOM ROCKWOOL je potrebné aplikovať izoláciu z panelov SUPERROCK alebo zo zvitku TOPROCK SUPER s celkovou hrúbkou 35 cm.

Je potrebné vlnu v podkroví uväzovať?

Vyššia hustota kamennej minerálnej vlny ROCKWOOL zaručuje jej väčšiu pružnosť. Vďaka čomu, pri rozstupe krokiev do 80 cm, vlnu režeme s cca 2 cm dodatkom (spolu 82 cm). Výrobok sa zakliesni medzi drevenú konštrukciu strešnej väzby, čím sa udrží na mieste bez toho, aby bolo potrebné použiť šnúry.

Ploché strechy

Ako izolovať strop strechy v časti, do ktorej nie je možný prístup?

Izolácia sa robí pomocou špeciálnych agregátov, ktoré vháňajú do vnútra suché granule. Musí ju realizovať firma, ktorá má skúsenosti s takýmto druhom prác. Pokiaľ strešná krytina nemá vstupy ani otvory, je potrebné ich spraviť a cez vhodnú elastickú hadicu izoláciu aplikovať. Po skončení prác sa tieto miesta musia zabezpečiť.

Zateplenie podkrovia – aká lambda?

Všeobecne používaná metóda výberu správneho výrobku napr. na zateplenie podkrovia, je sústredenie pozornosti zákazníka na jeden parameter izolačného materiálu, t.j. lambdu. Mali by sme ale vedieť, že rozdiel medzi hodnotami koeficienta lambda rovný 0,001 znamená rozdiel v hrúbke izolácie rovný 3 až 4 milimetre. Nemali by sme na to zabúdať, keďže samotný koeficient lambda nám nehovorí nič o izolácii steny alebo strechy. Až po prepočítaní lambdy, hrúbky materiálu a zohľadnení ostatných materiálov, ktoré tvoria daný objekt, dostaneme odpoveď na otázku „či 15 cm vlny izoluje dobre alebo zle“. Preto by sme pri zatepľovaní podkrovia mali brať do úvahy nielen koeficient lambda, ale aj to, akú hrúbku použijeme a aké dodatočné vlastnosti má izolačný materiál, ktorý sme si vybrali.

Priečky

Ako postaviť priečku – krok za krokom?

Priečku z kovových profilov s obojstranným obkladom zo sadrokartónových dosiek montujeme priamo na holé hrubé konštrukciu podlahy (teda na stropnej doske), nie na ťažké liate alebo ľahké plávajúcej podlahe, lebo týmto spôsobom výrazne znižujeme vplyv bočného prenosu zvuku. Obvodová vodítka, profily UW s nalepenou akustickou tesniacou PE penovou páskou, následne priskrutkujeme k podkladu pomocou hmoždiniek a skrutiek alebo natĺkacích tŕňov. Do obvodových vodidiel vkladáme zvislé stĺpiky - CW profily a predbežne upravíme rozmiestnenie zvislých profilov vo vzdialenosti každých 60 alebo 62,5 cm (podľa modulu obkladových dosiek). Pri zaklápění sadrokartónových dosiek začíname s priskrutkovaním k kovovým stĺpikom na jednej strane steny. Následne natesno a dôkladne umiestňujeme dosky z minerálnej vlny ROCKTON medzi stĺpikmi odspodu, každú ďalšiu dosku potom starostlivo dotlačujú na spodnej kus. Po upevnení obkladov na druhej strane steny je stena pripravená na zatmelenie škár a finálnemu dokončenie povrchu.

Na čo by som nemal zabudnúť pri stavbe deliacej priečky?

Ľahké priečky vždy montujeme s obojstrannou dilatáciou plávajúcej podlahy a staviame ich priamo na holé hrubé konštrukciu podlahy (teda na stropnej doske), nie na ťažké liate alebo ľahké plávajúcej podlahe. Takýmto spôsobom značne redukujeme vplyv bočného prenosu zvuku - až o niekoľko dB, v závislosti na váženom indexe vzduchovej nepriezvučnosti Rw priečky. Dosky z vlny Rockwool ukladáme natesno, ich rozmery musia zodpovedať rozstupu zvislých profilov roštu. V stenách s výškou nad 4,0 m vkladáme vodorovné prievlaky s rozstupom max. 3,0 m. Veľký vplyv na skutočnú zvukovú izolačnú schopnosť priečok inštalovaných v budove majú detaily konštrukčných riešení, umiestnenie a dôkladnosť prevedenia steny a jej nenarušovania rozvody a inštaláciami vnútri priečky.

Ako postaviť priečku s akustickou izoláciou 48 dB?

Riešením je postavenie priečky z jednej oceľovej konštrukcie s jednoduchým opláštením na oboch strannách. Výplňou oceľovej konštrukcie bude vlna ROCKTON 50 mm, nosný profil CW + UW 1x75 mm, obojstranný obklad zo sadrokartónových dosiek 1x12,5 mm. Priečka s takouto konštrukciou spĺňa požiadavky váženého indexu príslušnej zvukovej izolácie Rw. Zdrojové údaje nájdete v: skúška č. LA/1164/2005 ITB Varšava a v technickom osvedčení AT-15-4452/2000 Rigips Polska Stawiany. Dôležitá informácia: pri vyhotovovaní priečky sa musí začať s ukladaním vodorovného obvodového profilu na surovom podlahovom podklade a až potom sa pokládajú podlahové vrstvy (napr. izolácia z vlny, betónový poter a panely).

Ako odhlučniť stenu deliacu nás od suseda?

Navrhujeme, aby ste vyhotovili stenu na na samostatnom rošte z plechových profilov, ktorý sa vyplnení vlnou ROCKTON s hrúbkou 50 alebo 100 mm. Zo strany miestnosti sa na konštrukciu montujú sadrokartónové dosky. Konštrukcia by mala byť vzdialená cca 1 cm od steny. Kostru je nutné pripevniť k podlahe a k stropu s použitím tlmiacich podložiek napr. z pásika vlny STEPROCK HD 2 cm alebo podložky, originálne pásky. Na dosiahnutie lepšieho tlmiaceho efektu sa sadrokartónové dosky môžu skrutkovať na rošt jednostranne celý polepený tlmiaca podložkou - páskou z penového PE (páska je nalepená na všetkých stĺpcoch, vodítka i priečniciach).

Ako zvýšiť akustickú izoláciu murovanej steny?

Jedným zo spôsobov je pridanie jednostrannej tlmiacej konštrukcie zvanej predstena, ktorá sa skladá zo zvislých stĺpikov a vodorovných lemovacích profilov vyplnených vlnou Rockton. Riešenie sa v skratke skladá z: obvodového profilu položeného na tesniace páske, stĺpikového zvislého profilu, úchytov ku zvislým profilom, vlny Rockton (dosky 1000 x 610 alebo 625 mm) a stenového obkladu zo sadrokartónových dosiek hr. 12,5 mm.

Ako odhlučniť stenu v dome, paneláku, byte?

Odhlučnenie priečky v dome vyhotovujeme z ľahkej konštrukcie na oceľovom rošte s obkladom zo sadrokartónových dosiek a s výplňou z minerálnej vlny ROCKTON s hrúbkou 5 cm. Kovové profily pripevňujeme k podlahe a k stropu pomocou tlmiacej podložky - penového PE pásku. Sadrokartónové dosky sa tiež pripevnia ku konštrukcii pomocou tlmiacej pásky. Dosky z vlny ukladáme medzi zvislé profily pomocou úchytov do stien s rozstupom 60 cm alebo 62.5 cm podľa veľkosti obkladových dosiek.

Fasády

Chcem urobiť vonkajšie zateplenie. Je nevyhnutné odstrániť starú omietku až do holej steny?

Nie. V prípade vonkajšieho obkladu prevetrávané fasády sa dosky z minerálnej vlny (odporúčame SUPERROCK) nelepia na stenu, a preto akákoľvek príprava podkladu nie je potrebná. V tomto prípade sú panely z vlny umiestnené medzi kovovú alebo drevenú konštrukciu. Samotná konštrukcia je pripevnená k nosnej vrstve steny (napr. cez starú omietku). Medzi fasádnou a izolačnou vrstvou musíme nechať ventilačnú medzeru so šírkou min. 15 mm. Viac na túto tému: vonkajšie steny.

Je nutné odstrániť starú omietku ak chcem zatepliť vonkajšiu stranu steny?

Všetko závisí od stavu omietky. Skôr než začnete lepiť dosky je potrebné skontrolovať, či stará omietka dobre drží na stene. Môžete to urobiť napr. poklepávaním. Na miestach, kde počujeme dutý zvuk, by sme mali omietku s bezpečným dodatkom odstrániť. Na vyrovnanie povrchu je najlepšie použiť obyčajnú vápenno-cementovú maltu. Viac na túto tému: ako zatepliť dom

Môžem zatepliť stenu, ktorá je mierne vlhká z dôvodu chybne fungujúceho krytia?

Áno, ale pod podmienkou, že sa použije izolačná vlna ROCKWOOL. Produkty ROCKWOOL majú jednú dôležitú vlastnosť – paropriepustnosť, ktorá umožňuje voľný odvod vodnej pary. Nezabúdajte, že pre správne fungovanie izolácie je potrebné chybnú krytinu opraviť, aby sa zabránilo ďalšiemu prenikaniu vlhkosti do steny.

Je možné použiť strešnú vlnu na izoláciu stien metódou ETICS?

Materiály, ktoré boli navrhnuté na izoláciu striech by sa nemali používať na izoláciu stien.
Na vonkajšie steny: izolované systémami ETICS (vonkajší kontaktný zatepľovací systém) odporúčame použiť panely FRONTROCK 35 a FRONTROCK S na finálnu úpravu ostenia dverí a okien; na ľahké prevetrávané zateplenie dosky VENTI MAX alebo WENTIROCK. Použitie iného materiálu je v rozpore s jeho určením a odporúčaniami výrobcu. Investor, ktorý sa rozhodne pre takéto riešenie, robí tak na vlastnú zodpovednosť.

Čím sa najlepšie zateplí dom obložený OSB doskami?

Pokiaľ ide o použitie izolácie v nosnej skeletovej konštrukcii, odporúčame panely z minerálnej vlny SUPERROCK. Na zateplenie vonkajšieho OSB panela existujú dve možnosti. ETICS – systém s omietkou alebo prevetrávaný systém– izolácia v skelete na OSB doske, prikrytá doskami. V prvom prípade možno použiť aj panely FRONTROCK MAX E, kde sa využíva parozábrana z vnútornej strany medzi sadrokartónovou doskou a minerálnou vlnou. V prípade druhej metódy odporúčame použiť polotvrdé panely VENTI MAX. Tu sa použijú dve fólie – parozábranu medzi sadrokartónovými doskami a izoláciou z vnútornej strany a izoláciu proti vetru medzi izoláciou a doskami z vonkajšej strany. V OSB paneloch je potrebné vytvoriť ventilačné otvory (prietok vodnej pary). Viac o izolácii vonkajších stien

Koľko kolíkov sa musí použiť na uchytenie panelu z vlny v systéme ETICS pre pre nízke stavby?

Pokiaľ ide o uchytenie panelov FRONTROCK 35/FRONTROCK MAX E, kolíky by mali byť rozmiestnené v pomere 6 ks na 1 m2 povrchu v stredovej časti a 8 kusov v krajnej časti steny, pri zachovaní požadovaného odstupu od okraja steny: a > 5 cm (betónová stena), a > 10 cm (murovaná stena). Avšak v prípade, že sa použijú lamelové panely z kamennej minerálnej vlny FASROCK LL s kolmým uložením vlákien voči povrchu steny, obmedzí to alebo celkom eliminuje nutnosť použiť spojovací materiál. Prichytenie výhradne pomocou lepiacej zmesi sa môže vykonávať v prípade lamelových panelov pod podmienkou, že výška budovy nepresahuje 20 m a odolnosť podkladu steny proti roztrhnutiu je najmenej 0,08 MPaa . Na podkladoch, ktoré nie sú pevné alebo nosné, napr. omietka, pórobetón, je okrem lepenia potrebné použiť mechanický spojovací materiál. Panely FRONTROCK 35/FRONTROCK MAX E alebo FASROCK LL pripevňujeme pomocou spojovacieho materiálu (podľa potreby) až po uplynutí 24 hodín od ich prilepenia.

Ako vykonať finálnu úpravu ostenia pri fasádnej izolácii v systéme ETICS?

Spojenie systému s inými prvkami stavby, takými ako: ostenia okien a dverí, parapety, strechy a balkóny, by sa malo vyhotoviť so zachovaním medzery vyplnenej trvalo elastickým materiálom, napr. silikónom alebo špeciálnou elastickou páskou. Na okenné a dverové rámy lepíme okenné lišty tak, aby bolo možné zateplenie ostenia kamennou vlnou FRONTROCK S s minimálnou hrúbkou 2 cm. S cieľom zabezpečiť okná pred znečistením počas vykonávania prác, lištu prelepíme ochrannou fóliou, ktorú po ukončení izolačných prác spolu s páskou odstránime.

Je možné efektívne zatepliť stenu z keramických tvaroviek pomocou metódy ETICS?

Existuje niekoľko metód zateplenia vonkajších stien. V prípade nosného a čistého podkladu, akým je neomietnutá, ale vyškárovaná stena vytvorená z keramiky, silikátov, keramzitu, obyčajného betónu, sa do 20 m výšky objektu v ploche stien a pri ploche zlepenia 100% spojovací materiál, teda hmoždinky, používať nemusia. Vyhneme sa tak ničeniu tvaroviek hmoždinkami, dodatočným výdavkom spojeným s kúpou spojovacieho materiálu a jeho montážou a nepotrebujeme zohľadňovať žiadne drobné úpravy súvisiace s bodovými tepelnými mostami pri výpočtoch koeficientu prestupu tepla U pre pre vonkajšiu stenu.

Ktorý produkt bude pre fasádu z obkladu najvhodnejší?

Pod prevetrávanú fasádu sa najčastejšie používajú panely z minerálnej vlny SUPERROCK. Sú to mäkké pružné panely, ktoré vypĺňajú priestor medzi podpornou konštrukciou fasádnych panelov. Minerálna vlna je paropriepustná, vďaka čomu môžu steny dýchať – prepúšťajú vodnú paru smerom von. Výrobky ROCKWOOL sú hydrofóbne. Nepohlcujú vlhkosť zo vzduchu, máju veľmi nízku sorpčnú vlhkosť. Montáž je jednoduchá. Vďaka svojej pružnosti natesno vyplňujú izolovaný priestor. Minerálna vlna je klasifikovaná ako nehorľavý materiál, vďaka čomu zvyšujeme bezpečnosť bývania ako aj samotnej konštrukcie. Parameter charakterizujúci tepelnú izoláciu výrobku, čiže koeficient tepelnej vodivosti je pre minerálnu vlnu SUPERROCK 0,035 W/mK, čo znamená veľmi dobré tepelné vlastnosti steny.

Po akom čase možno začať pripevňovať vlnu FRONROCK 35/ FRONTROCK MAX E pomocou kolíkov v systéme ETICS?

Upevňovanie dosiek kotvami vykonávame najskôr 24 hodín od ich prilepenia, pomocou zatĺkacích hmoždiniek s oceľovým jadrom alebo skrutkovacích hmoždiniek. Druh a dĺžka (aj minimálna hĺbka ukotvenia) hmoždiniek, ako aj schéma ich rozmiestnenia by mala byť špecifikovaná projektantom v technickej dokumentácii zateplenia. V prípade pórovitých materiálov (pórobetón, keramické tvarovky atď.) sa používajú skrutkovacie kotvy a v prípade plných materiálov (betón, silikát, atď.) sa môžu použiť aj zatĺkacie kotvy.

Akým spôsobom sa izolujú vonkajšie steny domu, ktorý je postavený v skeletovej technológii?

Na zateplenie vonkajších stien objektu postaveného skeletovou technológiou je potrebné použiť dosky SUPERROCK, ktoré vyplnia priestor medzi obkladmi skeletovej steny. Bohužiaľ tento spôsob izolácie má svoje slabé miesta, také ako lineárne tepelné mosty spôsobené nosnou konštrukciou vonkajšej steny (stĺpiky, prievlaky), preto je dobre použiť na zateplenie skeletovej steny aj druhú izolačnú vrstvu prevetrávaným spôsobom zateplenia alebo ETICS (vonkajšie kontaktné zateplenie s omietkovou úpravou). Táto metóda spočíva vo vytvorení ľahkej konštrukcie, roštu, z dreva alebo z profilov z oceľového plechu. Priestor medzi prvkami roštu sa vyplní doskami ROCKTON, VENTI MAX alebo WENTIROCK. Celok sa zabezpečí protiveternou fóliou, ak je nutná, zvislé prvky roštu sa pripevní tak, aby sa zachovala odvetrávacia medzera min. 2 cm a celok sa prikryje obkladom typu palubovka. Takto možno získať neprerušenú tepelnú izolačnú vrstvu z vonkajšej strany steny bez tepelných mostov. Zateplenie vonkajšej steny so skeletovou konštrukciou pomocou systému ETICS spočíva v použití dosiek FRONROCK MAX E spolu so skrutkovacími kotvami s kovovými tŕňmi pôsobiacimi ako vruty.

Podlahy a stropy

Ako zatepliť základy dvojité steny alebo odvetrávanej fasády?

V dvojitých stenách by sa mala dolná časť ventilovanej vzduchovej medzery, ktorá oddeľuje vonkajšiu vrstvu (napr. z lícovej tehly) od vnútornej, nachádzať minimálne 300 mm nad úrovňou terénu. Mali by sme tiež premyslieť možnosť odvádzať vodu, ktorá prenikla cez vonkajšiu vrstvu steny. Preto v spodnej časti vonkajšej vrstvy, v mieste jej podopretia, odporúčame vytvoriť zásteru z bitumickej lepenky alebo podobného vodeodolného materiálu a vo vonkajšej vrstve vytvoriť otvory so sieťkou alebo mriežkou, cez ktoré môže voda zo zástery vytekať von. Rovnakým spôsobom by sa mali vykonávať aj finálne práce odvetrávacích medzier odvetrávanej fasády. Štandardné lišty nie je možné použiť, pretože sa vyrábajú z plného plechu a tým by sa uzatvoril prívod vzduchu do odvetrávacej medzery. Pokladanie vlny priamo na zem nie je dobrým riešením a takúto montáž izolácie neodporúčame.