Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)

Od začiatku júla 2013 je záväzné NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011, ktoré sa týka uvádzania stavebných výrobkov na trh. Stavebné výrobky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná európska norma alebo pre ktoré bolo vydané európske technické osvedčenie (ETA) na základe Európskeho dokumentu pre posudzovanie (European Assessment Document – EAD), môžu byť uvedené na trh pod podmienkou, že sú označené CE. Označenie CE potvrdzuje, že informácie pripojené k výrobku boli získané v zhode s požiadavkami CPR. Označenie potvrdzuje zhodu stavebného výrobku s vlastnosťami uvedenými v prehlásení o vlastnostiach. DoP – prehlásenie o vlastnostiach (Declaration of Performance – DoP) nahradilo ES prehlásenie o zhode (EC – Declaration of Conformity) od 1. 7. 2013 podľa CPR.

product label, label

Označenie na etikete : 1 Obchodný názov výrobku; 2 Oblasť použitia výrobku; 3 Piktogram popisujúci použitie výrobku; 4 Adresa internetových stránok; 5 Jedinečný identifikačný kód výrobku; 6 Číslo DOP – prehlásenie o vlastnostiach; 7 Číslo certifikátu „Osvedčenie o stálosti vlastností“; 8 Trieda reakcie na oheň; 9 Kód výrobku; 10 Dátum výroby; 11 Rozmery; 12 Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti; 13 Deklarovaný tepelný odpor; 14 Číslo notifikovanej osoby, ktorá vystavila posúdenie zhody a vydala certifikát; 15 Dva posledné číselné znaky roku, v ktorom bol výrobok po prvýkrát označený CE; 16 Názov a adresa výrobcu; 17 Úroveň alebo trieda iných deklarovaných vlastností

Symboly v kóde výrobku

Kód: MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1

Vyjadruje nasledujúce informácie:

MW - minerálna vlna (skratka);
EN 13162 - číslo európskej normy vzťahujúce sa na výrobok
T5 - tolerancia hrúbky; pre triedu T5 je v rozmedzí od -1 do +3 mm;
DS(70,-) - rozmerová stabilita pri určenej teplote; zmena veľkosti nepresiahne 1% po 48 hodinách skladovania produktu DS (70, -) pri 70 ° C; 
DS(70,90) -  rozmerová stabilita za určených teplotných a vlhkostných podmienok; zmena veľkosti nepresiahne 1% po 48 hodinách skladovania produktu pri 70 ° C a 90% vlhkosti;
CS(10)20 - napätie v tlaku pri stlačení 10 %; pri 10% deformácii tlakom ≥ 20 kPa;
TR10 - pevnosť v ťahu kolmo na dosku; deklarovaná hodnota ≥ 10 kPa
PL (5) 250 - bodové zaťaženie; tlaková sila pri bodovom zaťažení s deformáciou 5 mm ≥ 250 N;
WS - krátkodobá nasiakavosť vody; nie viac ako 1,0 kg/m3 s čiastočným ponorením produktu po dobu 24 hodín;
WL(P) - dlhodobá nasiakavosť vodou; najviac 3,0 kg/m3 pri čiastočnom ponorení počas 28 dní;
MU1 - prienik vodnej pary - faktor difúzneho odporu = 1 (bez skúšok)

documents

 

 

0 Vybrané súbory

icon
Bezpečnostny list produktov ROCKWOOL
Bezpečnostny list produktov ROCKWOOL
icon
FRONTROCK MAX E
FRONTROCK MAX E

Technický list

icon
FRONTROCK S
FRONTROCK S

Technický list

icon
HARDROCK MAX
HARDROCK MAX

Technický list

icon
KLIMAFIX
KLIMAFIX

Technický list

icon
LAROCK 40 ALS
LAROCK 40 ALS

Technický list

icon
MEGAROCK PLUS
MEGAROCK PLUS

Technický list

icon
MONROCK MAX E
MONROCK MAX E

Technický list

icon
Systém PYROROCK - kruhové potrubie
Systém PYROROCK - kruhové potrubie

Technický list

icon
Systém PYROROCK - pravouhlé potrubie
Systém PYROROCK - pravouhlé potrubie

Technický list

icon
ROCKLIT
ROCKLIT

Technický list

icon
ROCKMIN PLUS
ROCKMIN PLUS

Technický list

icon
Systém ROCKPROFIL
Systém ROCKPROFIL

Technický list

icon
ROCKTON
ROCKTON

Technický list

icon
ROCKWOOL 800
ROCKWOOL 800

Technický list

icon
ROOFROCK 30 E
ROOFROCK 30 E

Technický list

icon
ROCKFALL spádové dosky
ROCKFALL spádové dosky

Technický list

icon
STALROCK MAX
STALROCK MAX

Technický list

icon
STEPROCK HD
STEPROCK HD

Technický list

icon
STEPROCK HD4F
STEPROCK HD4F

Technický list

icon
STEPROCK ND
STEPROCK ND

Technický list

icon
SUPERROCK
SUPERROCK

Technický list

icon
TECHROCK 40 ALS
TECHROCK 40 ALS

Technický list

icon
TECHROCK 40 FB1
TECHROCK 40 FB1

Technický list

icon
TECHROCK 60 FB1
TECHROCK 60 FB1

Technický list

icon
TOPROCK SUPER
TOPROCK SUPER

Technický list

icon
VENTI MAX
VENTI MAX

Technický list

icon
VENTI MAX F
VENTI MAX F

Technický list

icon
WENTIROCK
WENTIROCK

Technický list

icon
WENTIROCK F
WENTIROCK F

Technický list

icon
Systém BETA-ROCK
Systém BETA-ROCK

Technický list

icon
Systém CONLIT DUCTROCK EIS 60 & 120 multi
Systém CONLIT DUCTROCK EIS 60 & 120 multi

Technický list

icon
CONLIT DUCTROCK
CONLIT DUCTROCK

Technický list

icon
FASROCK G
FASROCK G

Technický list

icon
FASROCK LL
FASROCK LL

Technický list

icon
reklamacni_protokol_sk
reklamacni_protokol_sk
icon
dop-rw-katalog-2018-sk
dop-rw-katalog-2018-sk
icon
obchodne-podmienky-2018
obchodne-podmienky-2018
icon
ISO 9001 (anglicky)
ISO 9001 (anglicky)

Certifikát kvality

icon
ISO 14001 (anglicky)
ISO 14001 (anglicky)

Certifikát kvality

icon
Environmentálne vyhlásenie o produkte (anglicky)
Environmentálne vyhlásenie o produkte (anglicky)

V anglickém jazyce