Ekologické stavby s certifikáciou LEED

V súčasnej dobe sa kladie dôraz na trvalo udržateľný rozvoj, a to sa odráža i v certifikácii stavieb. Starostlivo sa zvažujú použité materiály aj riziká pri likvidácii stavebných objektov. Jedným zo spôsobov hodnotenia budov je certifikácia LEED.

LEED® - Leadership in Energy & Environmental Design je certifikačný systém environmentálneho hodnotenia budov. Systém hodnotí budovy v oblasti navrhovania a výstavby environmentálne šetrných a udržateľných budov. Je založený na bodovom hodnotení niektorých faktorov, akými sú napríklad dopad na okolie, vplyv vybraných riešení na životné prostredie, úspory vody a energie, vhodný výber materiálov aj kvalita vnútorného prostredia.

Prečo získať certifikáciu LEED?
LEED je medzinárodne uznávanou značkou kvality zelených stavieb. Aby bol stavebný projekt certifikovaný systémom LEED, musí spĺňať základné podmienky a získať potrebný počet bodov. Výsledkom je dosiahnutie rôznych úrovní certifikácie. Toto environmentálne hodnotenie je potvrdením mimoriadnych vlastností budovy.

Certifikácia budov
Pre hodnotenie budov je vydávané vyhlásenie výrobcu o obsahu recyklovateľnej zložky, o zložení výrobku a ďalšie požadované údaje.