Generátor hodnotenia LEED

Na hodnotenie týchto budov je vydávané vyhlásenie výrobcu o obsahu recyklovateľnej zložky, zložení výrobku a ďalšie požadované údaje.

Generátor hodnotenia LEED

Generátor hodnotenia LEED umožňuje prípravu dokumentácie požadovanej na proces certifikácie LEED z hľadiska použitých izolačných materiálov.

Systém LEED určuje predovšetkým to, ako stavebné objekty ovplyvňujú životné prostredie. Preto sa pri certifikačnom procese berú do úvahy rôzne aspekty. Od umiestnenia budovy, veľkosti a polohy pozemku cez spotrebu stavebných materiálov, elektrickej energie alebo vody, vnútorného vzduchu, a to s prihliadnutím na inovácie projektu a vplyv vybraných architektonických riešení na životné prostredie.