Využite montážne postupy a návody na zateplenie fasády, strechy, podlahy alebo priečok. Nájdete tu podrobný postup, ako izolovat šikmú strechu, ako zatepliť vonkajšiu obvodovú stenu alebo akým spôsobom akusticky izolovať podlahu či deliacu stenu.

Akustická izolácia podlahy

Zateplenie ľahkej plávajúcej podlahy - systém AKUFLOOR®

* Počas montáže plávajúcej podlahy je nutné chrániť izolačné dosky STEPROCK HD položením roznášacich dosiek (napr. OSB) v miestach pohybu osôb. 

** Pre skrutkované alebo sponkované viacvrstvové podlahy odporúčame medzi jednotlivé vrstvy OSB dosiek vložiť PE fóliu alebo inú podložku, ktorá zamedzí vŕzganiu dosiek. Podrobný montážny postup v prospekte AKUFLOOR®.

Akustická izolácia priečky alebo predsteny

Izolácia potrubia