Zateplenie šikmej strechy nad krokvami

Zateplenie nad krokvami systémom TOPROCK je ideálne vtedy, keď chceme priznať drevenú konštrukciu krovu. Umožňuje využiť celý priestor podkrovia bez nutnosti znižovania podhľadu v interiéri. V prípade využitia nadkrokvového zateplenia je nutné vybudovať nad pôvodnými krokvami debnenie a konštrukciu pomocných krokiev so špeciálnymi kovovými držiakmi TOPROCK. Súčasťou strešného plášťa je parozábrana položená na debnení. Nasleduje izolácia z kamennej vlny ROCKWOOL položená v dvoch vrstvách, pričom sa jednotlivé vrstvy izolácie ukladajú na tzv. „väzbu“. Ďalšiu vrstvu tvorí difúzne otvorená hydroizolácia, kontralate na upevnenie strešnej krytiny a samotná strešná krytina.

Systém TOPROCK

Ako ľahko zatepliť nad krokvami? Pozrite sa na skladbu a postup.

System Toprock

Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvami

Najbežnejší spôsob zateplenia podkrovia šikmej strechy je medzi a pod krokvami. Izolácia z kamennej vlny sa vkladá najprv medzi drevenú konštrukciu krovu a potom i pod ňu. Aby boli splnené požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie, izolácia sa ukladá v dvoch alebo aj viacerých vrstvách.

Pomocou roštu sa vymedzí priestor pre vzduchovú medzeru medzi parozábranou a sadrokartónovými doskami. Vzduchová medzera môže slúžiť na položenie elektroinštalácie. Druhou možnosťou je vzduchovú medzeru vyplniť ďalšou vrstvou izolácie.

Ako zatepliť šikmú strechu

Pozrite sa na video návod krok za krokom.

website images,