Ako zatepliť fasádu?

Výhodou najčastejšie používaného vonkajšieho kontaktného zateplenia (ETICS) je celistvosť izolačnej vrstvy, ktorá pomáha chrániť dom. Kontaktné zatepľovacie systémy sú vhodné na zateplenie novostavieb i rekonštrukcií, murovaných stavieb i drevostavieb.

Zateplenie musí byť realizované vždy z certifikovaných komponentov s dodržaním technologického postupu zvoleného zatepľovacieho systému, najlepšie preškolenou realizačnou firmou.

Izolácia kontaktnej fasády krok za krokom

Ako pripraviť povrch, ako skladať izoláciu a ako kotviť? Pozrite sa na založenie kontaktnej izolácie fasády krok za krokom.

ETICS, external walls