Dokumenty pre správne rozhodnutie

Informačné materiály vo forme katalógov, tematických prospektov a letákov i montážnych postupov sú k dispozícii pre vaše rozhodovanie, správny výber izolačného riešenia a taktiež aplikáciu produktov z kamennej vlny ROCKWOOL. Vyberte časť stavby, ktorú plánujete izolovať a vyhľadajte podporný materiál či technický list. Všetky prospekty sú k dispozícii na stiahnutie.

Ak projektujete izoláciu strechy alebo fasády, v knižnici CAD detailov nájdete nákresy technických riešení stavebných konštrukcií a ich častí. Projektantom a architektom umožnia rýchlo a efektívne aplikovať izolačné riešenia z kamennej vlny ROCKWOOL s podrobnými informáciami. Detaily sú tiež k dispozícii na stiahnutie.

Katalóg a cenník stavebných izolácií ROCKWOOL

Aktuálny produktový katalóg prezentuje stavebné izolácie a izolácie pre technické zariadenia budov. Súhrnný materiál ponúka prehľad systémových riešení ROCKWOOL, cien stavebných a technických izolácií aj príslušenstva. Pri všetkých produktoch je uvedená oblasť použitia, ich prednosti i technické parametre. Ceny uvedené v Katalógu ROCKWOOL sú platné od 1. 9. 2018. 
 
ROCKWOOL, Product catalog valid from September 2018 (SK)

Pri projektovaní stavebných objektov využite CAD detaily izolačných riešení z kamennej vlny ROCKWOOL vo formáte pdf.