Sila krásnej architektúry

Prihláste sa do súťaže

Medzinárodná súťaž s názvom "Zmeňte víziu na projekt" o najlepší nový a modernizovaný objekt roku 2018.

„Sila krásnej architektúry” – je mottom súťaže Zmeňte víziu na projekt, na účasť na ktorej pozývame architektov a architektonické štúdiá z krajín strednej a východnej Európy.

Hľadáme najkrajšie budovy v Poľsku, v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Litve, Lotyšsku a Estónsku, ktoré zaujmú formou a súčasne predstavujú najlepšie architektonické nápady. Do súťaže pozývame architektov, ktorých projekty najlepšie odrážajú princípy trvalo udržateľnej výstavby: sú vizuálne estetické, zakomponované do mestskej zástavby a zároveň sú syntézou niekoľkých kľúčových parametrov, ktorými sa vyznačujú budovy navrhnuté ako mestá budúcnosti. Sú to teda miesta bezpečné z hľadiska požiaru, tepelne a akusticky komfortné, vizuálne atraktívne a postavené z prírodných materiálov, ktoré možno opätovne spracovať. Jedným slovom – sú to objekty prívetivé nielen k človeku, ale aj k životnému prostrediu.

Grand Prix
0

v každej kategórii

3 ceny po
0

v každej kategórii

Súťaž zahŕňa dve kategórie: nový objekt a zmodernizovaný objekt, odovzdané do prevádzky v roku 2018. Podmienkou účasti na súťaži je použitie materiálov ROCKWOOL, ROCKFON alebo ROCKPANEL.
Súťažné práce by mali byť umiestnené na jednej doske – doska by mala obsahovať projekt a fotografie objektu, ako aj iné údaje, ktoré účastník považuje za potrebné. Súťaž prebieha od 22. 11. 2018 do 31. 1. 2019. Jedno architektonické štúdio môže prihlásiť jeden objekt v jednej alebo obidvoch kategóriách.

 

Práce posielajte elektronicky na adresu contest@rockwool.com :

 

 • rozmery práce 70 cm x 100 cm
 • grafický projekt pripravený v mierke 1 : 1 v rozlíšení 150 dpi
 • všetky písma musí byť prevedená na krivky, výkresy zlúčené do jednej vrstvy
 • všetky farby uložené v CMYK
 • projekt uložený v jednom z formátov: PDF, TIFF, EPS, JPG
 • názvy súborov bez diakritiky
 • max. veľkosť správy 10 MB – ak sú posielané súbory väčšie, pošlite viac správ s tým istým predmetom
 • charakteristika objektu max. 3000 znakov v súbore word/PDF s poznámkou, do ktorej súťažnej kategórie prácu prihlasujete
  Upozornenie! Charakteristika objektu nemusí byť integrálnou súčasťou dosky.
 • vyplnený formulár excel s informáciami a údajmi týkajúcimi sa súťažnej práce a použitých riešení ROCKWOOL, ROCKFON alebo ROCKPANEL
 • vyplnené vyhlásenie účastníka/účastníkov

 

jury, contest, architects,

arch. Jaroslav Dokoupil

,
český architekt, zakladateľ jedného z najznámejších českých architektonických štúdií Atelier DoS, ktoré pôsobí od roku 1992 (v roku 2013 spojilo svoje sily so štúdiom Arch.Design pod vedením Radosława Kobzu). Najznámejšími a najčastejšie oceňovanými realizáciami štúdia Atelier DoS sú Obchodné a zábavné centrum Olympia Brno, Mestské kúpele (Nové Město na Moravě), rekonštrukcia železničného uzla v Brne, Roman Square v Brne alebo námestie v Kuřimi. Jaroslav Dokoupil je členom Českej komory architektov, Asociácie pre územné plánovanie a urbanismus a podpredsedom Asociácie brnianskych architektov a staviteľov.

jury, contest, architects,

arch. Ewa Kuryłowicz

,
známa poľská architektka, od roku 2014 titulárna profesorka, vedúca Katedry projektovania a teórie architektúry na Fakulte architektúry Varšavskej technickej univerzity a členka Komory architektov Poľskej republiky. Generálna projektantka a podpredsedníčka autorského architektonického štúdia Kuryłowicz & Associates, ktoré navrhlo napr. Národné hudobné fórum (Vroclav 2015), Varmijskú galériu Olsztyn (2014) alebo Mestský štadión Białystok (2014). Spoločne s kolektívom je držiteľkou mnohých architektonických ocenení.

jury, contest, architects,

arch. Robert Konieczny

,
známy poľský architekt, ktorý sa preslávil svojimi odvážnymi a často novátorskými realizáciami a projektmi, autor katovického ateliéru KWK Promes a víťaz najdôležitejších medzinárodných architektonických súťaží. Preslávil sa realizáciou obytného domu Dom Aatrialny, ktorý postavili neďaleko Opola. V roku 2016 získal Konieczny prestížnu cenu European Prize for Urban Public Space za najlepší verejný priestor v Európe za Centrum pre dialóg Przełomy. Je to jeden z najväčších úspechov v dejinách poľskej architektúry.

jury, contest, architects,

ing. Péter Reicher

,
vzdelaním stavebný inžinier a tiež známy spoločenský aktivista, ktorý sa venuje podpore architektúry, kultúry a budovaniu nových spoločenských vzťahov v mestskom priestore. Počas svojej profesionálnej kariéry pracoval ako manažér pre dozor obchodnej jednotky na obsluhu klientov ako SAP, Xerox a pobočky HP, neskôr vykonával funkciu výkonného riaditeľa maďarskej energetickej firmy ELMIB Innovative Plc. Od roku 2012 pracuje ako manažér v GRAPHISOFT – medzi jeho úlohy patrí budovanie a rozvoj maďarskej pozície na trhu, ako aj zavádzanie produktov skupiny Nemetschek, podporujúcej výstavbu v Maďarsku.

Diela, formulár a vyhlásenie prosím zasielajte na e-mailovú adresu: contest@rockwool.com

Zodpovedná kontaktná osoba pre túto súťaž:

Iga Macewicz,

tel. +48603880631,

iga.macewicz@rockwool.com